OÜ Ottson on tegutsenud alates 2001. aasta juulist. Alustasime peamiselt transporditeenuse osutamisest poolhaagiste ja kalluritega ning lisaks tegelesime ehitusmaterjalide vahendusega.

2008. aastal laiendasime ettevõtte tegevusvaldkonda teede ja platside ehitusele ning hooldusele, mis kujunes 2009 aastast ettevõtte peamiseks tegevusalaks.

2012. aastal lisandus põhitegevusele veetrasside ehitustegevus.

Ettevõtte kvaliteedi- ja tööohutusalased juhtpõhimõtted:

  • Paindlikkus – suudame kiiresti reageerida ehitusteenuse ja trantspordi teenuse tellija soovidele.
  • Kvaliteet– tagame ehitusteenuse tellijale tähtaegsed ning projekti tehnilistele nõuetele vastavad teenused; kasutame nõuetekohaseid materjale; jälgime koostööpartnerite tegevuse nõuetele vastavust; täidame koostööpartneritega sõlmitud kokkuleppeid.
  • Projektide tulemuslikkus – jälgime pidevalt oma tegevuse tulemuslikkust, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng.
  • Ohutu töökeskkond – järgime seadusandlikke nõudeid; hindame iga objektiga seotud riske; tagame töötajatele nõuetekohase töökeskkonna, vajalikud isikukaitsevahendid ning kaasaegsed töövahendid vältimaks tööõnnetusi ja vigastusi.

Meie eesmärk on osutada tellijatele ja koostööpartneritele kompleksset ning kvaliteetset teenust, pidada kinni tähtaegadest.

Kõigile tehtud töödele anname 2-aastase garantii !

Oleme registreeritud majandustegevuse registris, majandustegevusteadete numbrid EEH008623 (tee ehitamine), EEH004470 (hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine), ETK000122 (avalikult kasutatavate teede korrashoid).