Tee ehitustöödel pakume järgmisi teenuseid:

 • Teede ja platside ehitus, remont ja taastamine;
 • Sillutiskivide (tänavakivide) ja munakivide paigaldus;
 • Äärekivide paigaldus;
 • Liiva- ja killustikualuste ehitamine;
 • Asfalteerimistööd;
 • Pindamistööd;
 • Mulla- ja kaevetööd;
 • Maastikukujundustööd;
 • Haljastustööd.

Hoonete ehitusteenuseid:

 • Ehitusplatsi ettevalmistus;
 • Hoone süvendi ja vundamentide kaevetööd;
 • Paekivi ja betooni piikamistööd;
 • Lammutustööd;
 • Välja kaevatud materjali äravedu ja utiliseerimine;
 • Vundamentide ja põranda alused;
 • Tagasitäited;
 • Pinnase planeerimine;
 • Trassitööd;
 • Mahutite paigaldamine.